VetNetManagement

Nordens äldsta och mest fulländade journalsystem till alla former av veterinärapraktiker.

Extremt anpassningsbart för alla användare; från enmansklinik till storja sjukhus, från koncerner till läroinstitut, från receptionen till konslutationsrummet till laboratoriet.

VetNetManagement är brett och kan anpassas till alla metoder och behov. Det mest anpassningsbara journalsystemet på marknaden.

Utvecklat av veterinärer, för veterinärer.

Lära dig mer om
VetNetManagement

  • placeit (3)
  • placeit
  • regnskab