Välkommen till VetNetCloud

Vår revolutionerande plattform ger din klinik det enda Vet CRM system, du någonsin har användning för.
Ett intuitivt journalsystem, som är i stånd till att strömlinjeforma varje funktion i en stressig djurläkarpraktik.
Läs mer

Djurläkarpraktisering har aldrig varit så lätt!

Med VetHotel är det enkelt att hålla styr på dina bokade tider. Delade kalendrar ger personalen ögonblicklig, real-time tillgång till bokningar, samtidigt med att den säkrar överblicken över tillgängliga resurser på en given tidspunkt.

Utför Behandlingar

Du har alltid full överblick över patientens historik och kan enkelt klicka fram och tillbaka mellan tidigare behandlingar, journaltexter, laboratoriesvar och arkiv. Nya behandlingar läggs till med det samma, till patientens tidslinje.

Bokföring Inkluderat

All bokföring och fakturering er fullt integrerat i VetHotel, i ett intuitivt och brukarvänligt upplägg. Så du slipper att ha ett separat bokföringssystem. Du kan enkelt göra de dagliga bokföringarna samt planera relevanta finansiella utskrifter.